Kystinfo ais

Nå kan publikum følge skipstrafikken live via Kystinfo, som nylig ble koblet opp mot Kystverkets AIS nettverk, AIS Norge. Nyheter/2016/september/apner-ais-for-publikum/Bufret20. Viser sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge.

Kystverket drifter også AIS Norge som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken langs norskekysten. Systemet er første modul i KYSTINFO og skal hjelpe Kystverket å forvalte, drive. AIS er også et godt hjelpemiddel for å identifisere skip og dermed også for å . The World’s Largest Site For Readers and Book Recommendations. On, Ais20Innovative Use Of Ais Data – Maritim. Nytt grensesnitt for Kystinfo – kart fra Kystverket – posted in Båtforumet:.

AIS data nyttast i sivil trafikkovervaking og beredskap for å hindra og . Kystinfo …behov for et mer helhetlig kartbasert beredskapsstøttesystem…. Det vil seie at både AIS, losbestillingsystema, SafeSeaNet, Kystinfo og Outlook med. Kystverkets gratis kartløsning Kystinfo slår alle rekorder. Det vil si at både AIS, losbestillingsystema, SafeSeaNet, Kystinfo og Outlook med mer nå fungerer slik de skal, melder Kystverket lørdag . Nå kan folk følge skipstrafikken direkte via Kystverkets AIS nettverk som. Nå kan publikum følge skipstrafikken live via Kystinfo, som nylig ble . Kystinfo er Kystverkets kartløsning på internett.

Kystverkets AIS-kjede langs norskekysten ble etablert i 20og består i dag av 44 . Elektronisk skipperbevis; AIS; Shiprep – Portwin; Kystinfo; Osv. Systemet kombinerer beslutningsstøtte med kartfunksjoner. Tilknyttet systemet er logg, sjekklister, ressursoversikter, AIS, MRDB, Kystinfo, andre offentlige . Nå kan du via kartløsningen Kystinfo følge skipstrafikken live.

Vedlegg Sammenlikning av estimert antall anløp fra AIS-data og. Figur 11: Skipsaktivitet for alle skipstyper: Kilde: Kystinfo, bearbeidet av .