Læreplan data og elektronikk vg1

Timetallet er oppgitt i minutters enheter. Data- og elektronikksystemer: 1årstimer. Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag (ELE1-01).

Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer; som elenergi, data og elektronikk, .

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VGELEKTROFAG. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehol feilsøking, . Her finner du lærestoff for Elektrofag Vgsom gir deg mulighet til å nå alle kompetansemålene i læreplanen. Læreplanen for VGData- og elektronikk kan stå ovenfor en omfattende modernisering.

Inndelingen vi har i de tre programfagene på VGi Elenergisystemer, . Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon,. Kompetansemål fra læreplan for vgElektro:. Læreplanen for felles programfag er inndelt i tema.

Velger du utdanning innen data og elektronikk VG har du en rekke muligheter.

Samfunnet er i stadig høyere grad blitt avhengig av en rekke data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur. Vger felles for alle som tar elektrofag. Elenergi; Data og elektronikk; Dataelektronikerfaget. Læreplan: Kunnskapsløftet; Fag: Elenergi; Nivå: Vg2. Data- og elektronikksystemer, 978820537395 Bokmål, 200 32- . Data- og elektronikksystemer på Vgomfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehol feilsøking, reparasjon og dokumentasjon av data- og elektronikksystemer og -enheter.

Beskrivelse av yrkesfaglig fordypning, se nedenfor eller læreplan for. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter planlegging, montering, idriftsetting, .