Læreplan elektro vg2

Programområde for elenergi – Læreplan i felles programfag Vg(ELE2-01). Programområde for elenergi – Læreplan i felles programfag Vg2. Til læreplanens forside; Innholdsfortegnelse; Last ned; Skriv ut.

Programområde for elenergi – Læreplan i felles programfag Vg2 . Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. For å se overgangsordninger og kryssløp, last ned tilbudsstrukturen som pdf eller se vilbli.

Programområde for data og elektronikk – Læreplan i felles programfag Vg2. Etter VGi elektrofaget finnes følgende VGtilbud innefor elektrofaget: 1. Læreplanene for elektrofaget utgis av Utdanningsdirektoratet: Læreplanene for . LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2. Prosjekt til fordypning i Vggir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt, jf. Elektroteknikk for Vgog Vglegger grunnlaget for forståelsen av.

Kommunikasjonsanlegg Vgelenergi dekker målene i læreplanen for . Videregående skoler som tilbyr VgElenergi. VgElenergi, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) .

Skolens felles mål for prosjekt til fordypning. Data og elektronikk skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i alt fra enkelt brukerutstyr som . Udir: Læreplan VGkulde og varmepumpemontør, studieretningsfagene Udir: Læreplan VGkulde og varmepumpemontør, kulde og varmepumpesystemer . På Vgkan du velge mellom to programområder. VgElenergi kvalifiserer også for å gå videre til bl.

Her finner du lærestoff for Elektrofag Vgsom gir deg mulighet til å nå alle kompetansemålene i læreplanen. Ved Hamar Katedralskole kan du velge Data og elektronikk. Velger du utdanning innen data og elektronikk VG har du en rekke.

Yrker som bygger på Vgdata og elektronikk:.