Læreplan elektro vg3

Integrert i faget er elsikkerhet, elektrotekniske beregninger og begreper, måleteknikk, bruk av håndverktøy, elektrisk drevne verktøy og digitale verktøy. Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne.

Hovedområdet omfatter planlegging og installasjon av elektrotekniske anlegg. For automatiker så gjelder det VG VGog VGi skole og års læretid i bedrift. Læreplanene for elektrofaget utgis av Utdanningsdirektoratet: Læreplanene .

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VGELEKTRO. Læreplanene i vger dynamiske med fremtidsrettede kompetansemål som. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning.

Reléteknikk Vg(BokmålNynorsk) Releteknikk Vgenergioperatør dekker fagemner i læreplanen for Energioperatørfaget Vgi Kunnskapsløfet. Karosseri og Elektro-, termo- og påbygg WS-teknikk. Læreplan i kulde og varmepumpemontørfaget.

Vgi skole (der det ikke er opplæring i bedrift) eller kompetansemål . Programfaget omfatter mekaniske, elektromekaniske og elektroniske . Eleven skal ha en individuell læreplan for pTF-faget.

Læreplanen for VGDataelektroniker finner du HER: (fra Utdanningsdirektoratet). Etter VGDataelektroniker kan du søke deg ut som . Videregående skoler som tilbyr VgPåbygging til generell studiekompetanse. Konkretisering av VGlæreplan ELEKTRIKERFAGET. Den beskriver læreplan i elektrikerfaget VG3. Kravene i yrkesteori gjenspeiles i målene for programfagene i læreplanen.

Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vgi yrkesfaglige utdanningsprogram . Kapittel Overgangsordninger er fjernet da alle læreplaner på Vgnivå i Kunnskapsløftet nå foreligger. Oppdateringen innebærer ingen realitetsendringer. Vg– læreplaner for opplæring i bedrift.

Læreplanmålene på vgog vgmå sorteres slik at de ikke . Integrert i faget er elsikkerhet, elektrotekniske beregninger og begreper, måleteknikk . Integrert i hovedområdet er elsikkerhet, bruk av måleteknikk, elektrotekniske . LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VGELEKTRO Elektrikerfaget.