Læreplan for kunnskapsløftet (lk06)

Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og. Læring og trivsel › LæreplanverketBufretFinn læreplan. Skriv inn navnet på en læreplan eller en læreplankode.

Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Læreplaner for fag angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende . Kunnskapsløftet (forkortes LK06) er en norsk skolereform. Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første trinn; Nye læreplaner med tydelige kompetansemål .

Med Kunnskapsløftet skal vi sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt. Ny læreplan for alle fag med tydelige mål for hva elevene skal kunne. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (grunnskole) med generell del og alle kompetansemålene! Her kan du lese om hvordan læreplanene i LKer bygd opp.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner . Kunnskapsløftet, reform i grunnskolen og videregående opplæring vedtatt. Skoleåret 2006/ble nye læreplaner innført på grunnskolens 1.