Læreplan grunnskolen

Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal . Programområde for automatiseringsfaget – læreplan i felles programfag Vg3.

Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring. Læreplaner for fag angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter,.

Steinerskoleforbundet En læreplan for steinerskolene 2007.

Korrigert religion og livssyn, kompetansemål 10. Læreplanverket styrer alt innholdet i skolen. I dette heftet er alle kompetansemålene i grunnskolen, grunnleggende ferdigheter, prinsipper for opplæringen og . Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring ble innført i grunnskolen på alle årstrinn i løpet av en treårsperiode fra skoleåret . Læreplan for grunnskolen og den videregående skole er en forskrift som danner et forpliktende grunnlag for læreplanene for fagene på de enkelte skolene.

Lokal læreplan for Konsentrert Grunnskole basert på Kunnskapsløftet. Forsiden; Grunnskole; Læreplan og eksamen; Læreplan i matematikk; Kva.