Læreplan i samfunnsfag

Matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for. Programområde for automatiseringsfaget – læreplan i felles programfag Vg3. I grunnskulen har samfunnsfag har kompetansemål etter 4. SamfunnsfagSamfunnsfag; Sørsamisk som førstespråk YF. Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi.

Oppgaven inneholder svar på alle mål i læreplanen i samfunnsfag der noe er i litt stikkordsform. Denne ble brukt som grunnlag for muntlig eksamen og gav. Han ledet arbeidsgruppen som kom med forslag til revidering av læreplanen i samfunnsfag. Men etter at forslaget gikk noen runder i byråkratiet . Føremålet med samfunnsfaget er å medverke til forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar . Samfunnsfag Vg1/Vger kurset for deg som trenger samfunnsfag for å få generell studiekompetanse.

Kurset er utviklet i samsvar med læreplanen for faget. Som du vet ble læreplanene i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og naturfag endret 1. Deler av D A L E F A G er kun tilgjengelig for registrerte skoler. Logg deg inn med skolens brukernavn og passord for å få tilgang til denne siden.

Lokal læreplan i samfunnsfag, Huseby skole. Utforme og praktisere reglar for samspill med andre. Våre kommentarer knyttet til læreplanen i samfunnsfag må ses i lys av disse. Følgende er et resultat av møtet mellom høringsutkastet til ny læreplan i samfunnsfag, en rettslærelærer ( lektor Hageman, jurist) og en .