Læreplan krle

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (RLE1-02). Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

Læreplan i religion, livssyn og etikk (RLE1-01). Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), 4. Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), 5. Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), 10.

RLE00- Religion, livssyn og etikk, 10. Kristendom, religion, livssyn og etikk (forkortet KRLE) er et obligatorisk fag i den. Fagets nåværende læreplan trådte i kraft i august 20og avløste faget . Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny læreplan i faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Her kan du lese litt om hva det nye KRLE-faget inneholder, og hva som er endret fra det tidligere RLE-faget. Læreplanen er delt opp i tre hovedområder.

Fagplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). KRLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare . Kunnskapsdepartementet signaliserer at KRLE-faget kan kreve både nye lærebøker og ny læreplan.

Læreplanen i KRLE er nå sendt inn og blitt revidert. Hvordan kan vi nå fortsette kampen mot KRLE? KRLE-faget regjeringen har lovet KrF å innføre, vil ikke komme før. Undervisningen skal følge gjeldende læreplan inntil ny læreplan blir . KRLE), engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, musikk og mat og helse.

Human-Etisk Forbund var imot at RLE-faget ble endret til KRLE i 2015. TRINN Årstimetallet i faget: _Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende . KRLE skal være et ordinært skolefag, og det skal samle alle elever. Formålsteksten i læreplanen sier: Kristendom, religion, livssyn og etikk er . Rent kronologisk går vi fremover, men kan det tenkes at KRLE bør forstås som. En slik tenkning gjenspeiles da også i RLE-fagets læreplan og . For skoleåret 2008/20ble det ny læreplan i faget Religion, livssyn og etikk. Den generelle delen i læreplanen skal henge tettere sammen med.

Dannelse eller etikk er ikke bare noe man holder på med i KRLE.