Lærlinglønn tømrer tariff

Gå til Lønn – Jordbruk og gartneri – Lønn – Jordbruk- og gartnerinæringene. Arbeidstakere skal minst ha en lønn per time på: Ferie- og innhøstingshjelp. For betongarbeidere, tømrere, anleggsgartnere og murere.

I nemndas vedtak § 5: Regulering av lønn i forskriftens løpetid heter det nå:. Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål .

Lærlingen har ingen krav på lønn under ordinær skolegang, unntatt timene i bransjelære for vg3. Når man jobber som lærling finnes det nok ingen minstelønn. Du kan også for eksempel tømrer+lønn for å finne mer informasjon om.

Hva er tariff lønnen til en ferdig utdannet blomsterdekoratør med fagbrev? Hei 🙂 Får man bedre betalt med mesterbrev hvis man er tømrer? Vi har samlet de viktigste pekerne til tariffavtaler lenger ned i artikkelen.