Laksepris

I veke i 20var eksportprisen for fersk laks 7kr/kg. Dette er ei lita auke på prosent samanlikna med veka før. Lakseprisen har falt prosent fra rekordnivået i sommer.

Oppdrettsselskapet SalMar nyter godt av en laksepris som har skutt i været det siste året og leverer . Det er registrert nytt toppnivå på laks i dag. Eksportprisen for fersk laks er nå 7kroner per kilo. Dermed vil den globale tilbudsveksten være moderat (2-prosent i året) og lakseprisen vil forbli sterk, også i USA, skriver analytiker Marius .

Bransjen er fortsatt svært lønnsom – men ikke for alle. Eksportørene oppnådde i gjennomsnitt 5kroner kiloet for laksen. For ett år siden var lakseprisen 2prosent lavere. Svekket krone gir god grunn til å juble for oppdretterne, men lakselusen bremser den store fiskefesten. Rekordhøye laksepriser gir dyster stemning hos de som kjøper fisk for å viderebehandle den.

Lakseprisen setter ny rekord på over kroner kiloen i spotmarkedet. Med et kraftig hopp i forrige uke, er lakseprisen nå på vei mot 60-talet igjen. Prisen på laks ligger an til å stige med prosent i første halvår.

Det er rekordnivå og vanvittige priser, sier laksedirektør. Han mener det er hevet over enhver tvil at lakseprisen kommer til å forbli på rekordhøyt nivå i nær fremtid. Markedskrysset er i likevekt siden etterspørsel er lik tilbud kvantum ved prisen P. If you hover the mouse over the charts, you will be able to see the development in forward prices for the different periods.

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i 203kr per kg. Gjennomsnittet var kroner lavere enn .