Landslinjer

Noen tilbud kalles landslinjer eller landsdekkende tilbud. Disse har du rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stille. Landslinjer og landsdekkende tilbud for videregående opplæring finnes bare i noen fylker.

Alle kan søke disse programmene, og søkere fra hele landet står likt . Ordningen skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare tilbud i videregående . Landslinje for anleggsteknikkfaget vg2: Fylkeskommune og skole. Satser for 201 under kapittel 2post gjeldende fra 01.

I tillegg til de videregående skolene i ditt fylke kan du søke naturbruk ved landslinjer og frittstående videregående skoler i hele landet. På Kongsberg videregående skole har vi to landslinjer og én landsdekkende linje: Vg Plast- og komposittfag . Betegnelse på utdanningstilbud i videregående opplæring med begrenset elevgrunnlag. Elever kan søke om opptak på en landslinje uansett . Skjebnen er tilsvarende for landslinjer for yrkessjåfører i ti andre fylker.

Noen tilbud kalles Landslinjer, disse har du rett til å søke uansett hvor i landet du bor. Tilskuddet til drift og utstyr er fylkeskommuner som driver landslinjer. Målet med tilskuddssordninga er å bidra til å sikre elever fra hele landet et . På vår landslinje for yrkessjåfører vil du få opplæring i klasse C, CE og DE (lastebil, vogntog og buss).

Hamarøy i Nordland startet i år opp med et nytt – årig friluftslivsfag. Dette er et studieforberedende utdanningsprogram som først og . Skoleledere fra mange av landslinjeskolene har også besvart . VgAnleggsteknikk, VgYrkessjåfør og VgAnleggsmaskinmekaniker. Inntak til einskilde utdanningsprogram og landslinjer.

Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også utdanning som yrkessjåfør i henhold til yrkessjåførdirektivet. Søknader om skoleplass på en offentlig skole med landslinje er imidlertid ikke gjenstand for slik individuell saksbehandling, da landslinjer er . NAROM samarbeider med Nordland fylkeskommune/Andøy videregående skole (AVS) om landslinjen i romteknologi (Vg3). No vert det landslinje i skiskyting: I framlegget til statsbudsjett som regjeringa og støttepartia har blitt einige om, ligg det inne landslinje i . God stemning: Denne gjengen har bidratt sterkt til at Steinkjer videregående skole får landslinje i friidrett – den første og eneste i landet.

VgYrkessjåfør gir gratis opplæring til førarkort i tunge klasser til lastebil, buss og vogntog. I-S-Retningslinjer for inntak til landslinjer i Troms. Fylkesrådmannen foreslår at Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder vedtar at det skal sendes søknad om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal . Landslinje for miljø- og naturfag på Rjukan. Les mer om det spennende samarbeidet mellom Rjukan videregående, Hardangervidda nasjonalparksenter, Norsk . Som eneste i landet tilbyr Rjukan vgs Landslinje for Natur og Miljø!

Sett fra skolen opp mot Hardangervidda, der . Yrkessjåførlinjen ved Hønefoss vgs har atter stått ovenfor trussel om nedleggelse. Stortinget med regjering har vedtatt at yrkessjåfør .