Lapis behandling navle

Høres litt merkelig ut at legen ønsker å behandle navlen med lapis? Men er det kjøtt/hud han ønsker å fjerne da? Jeg har et barn på rundt mnd som har et navlegranulom som ikke vil forsvinne.

Lege og helsesøster har behandlet granulomet med lapis stift . Dette kan behandles med LAPIS oppløsning på helsestasjonen. Et par behandlinger med dette er som regel tilstrekkelig til at navlen gror fint. Mange lurer på om de kan bade babyen før navlen har falt av, og det går helt bra,.

De aller fleste navlene tørker greit opp og skrumper inn uten ekstra behandling. Granulomet varierer i størrelse og kan vokse op så det stikker ud af navlen. Behandlingen består i at touchere navlegranulomet så det dels . I enkelte tilfeller kan kjertelen bli betent og må behandles med antibiotika. Tørke bort fuktigheten og bruk lapisstift i dybden av navlen i et halvt minutt.

Det eneste jeg kan finde er, at det behandles med lapis, men ingen. Det kaldes for et navlegranulom – eller i nogle folkemunde for en “kødnavle”. Endelig anbefaler de også i nogle lande salt behandling, der udføres . Hudætsninger hos spædbørn efter lapisbehandling af navlegranulomer.

Med få måneders mellemrum blev to børn set på en lo kal børneafdeling . Min datter havde det samme, men der smurte lægen lapis på navlen. Behandling og så håber vi på at vi endelig får hendes smukke navle at se:-).