Lekfolket buddhismen

Lekfolk: Ordinerte: Kildehenvisning: – Tro og Tanke, Heien m. Ordinerte og lekfolk Ordinerte: De som er innviet til bestemte funksjoner. I buddhismen: Munker og nonner Lekfolk: De som hører til en . De tre tilfluktene” (”juvelene”) brukes for å slutte seg til buddhismen: – Jeg tar min. Lekfolk kan be om hjelp fra munker eller nonner i ulike situasjoner.

Lekfolk, lekmann, ikke-geistlig, altså ikke presteviet, verdslig person. Begrepet lekfolk brukes også om personer som er ufaglærte innen et .

Theravada er den eldste retningen innenfor buddhismen som fortsatt. Buddhismen spredde seg gradvis fra India gjennom Sør-Asia til Midtøsten,. Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 6og 3før vår.

Man så for seg at også kvinner og lekfolk hadde realistiske muligheter for å . Fellesskapet er veldig viktig i buddhismen, og inngår i trosbekjennelsen. På den andre siden er lekfolket avhengig av ritualene til munkene og den gode . Klosterfellesskapet av munker og nonner, sanghaen, er kjernen i det religiøse livet. Munker og nonner lever under mye strengere regler enn lekfolket, men etter . Lekfolk er den andre gruppen som gir mat til nonnene og munkene, gjerne i organiserte former, mot at de fikk undervisning i gjengjeld.

Hver morgen går munkene på rekke gjennom gatene. Med seg har dem disse matbollene som lekfolk kan legge mat i. Posts about buddhismen written by altogingenting. Allereie frå starten av blei tilhengjarane til Buddha delt inn i to grupper, nemleg lekfolket og munkar og . De ordinerte og lekfolket er gjensidig avhengig av hverandre ved at lekfolk gir . Oppgaven inneholder Buddhas liv og hans lære. Det firdelte fellesskapet, den åttedelte vei, munker og lekfolket, samsara, grundig om sannheten om utilfredshe. Innhold Buddhismen: – Det firedelte fellesskapet – Livet som munker og nonner – De ti løftene – Forholdet mellom lekfolk og munker og nonner.

Mahayana, den store vognen En annen form for buddhisme kalles. Lekfolk i buddhismen er mennesker som ikke er munker eller nonner. Den har også tre hjørner: sangha, konge og lekfolk.

Sangha er den buddhistiske orden av munker og nonner.