Lemen sint

Er det sant at et lemen kan bli så sint at det faktisk sprekker? Hvis du erter et lemen nok, kan lemenet rett og slett dø av stress.

Og begår de virkelig kollektivt selvmord? De fleste kjenner vel til disse to mytene. I fjellstrøk hvor lemen har bestandstopper, er det også gjerne store. Den vanlige oppfatningen er at de blir så sinte at de sprekker, men .

Hvis du erter et lemen, kan det bli så sint at det rett og slett dør av stress. Mange sier at lemen sprekker, men det som skjer, er at de blir så . Sint lemen som rullar nedover på Strynefjellet. Hissig skapning på påsketur – Magn Henning Helgås møtte på hissig lemen på.

Lite lemmen – sint lemen; lemmen løper over marka; lemmen står i vannpytt og . Sinnsykt sint lemen som litt humoristisk e intervjua!