Lemen sprekker

Er det sant at et lemen kan bli så sint at det faktisk sprekker? Hvis du erter et lemen nok, kan lemenet rett og slett dø av stress.

Og begår de virkelig kollektivt selvmord? De fleste kjenner vel til disse to mytene. Hvis du erter et lemen, kan det bli så sint at det rett og slett dør av stress.

Mange sier at lemen sprekker, men det som skjer, er at de blir så . For noen ble kanskje det å sprekke tolket direkte som å slå sprekker. I fjellstrøk hvor lemen har bestandstopper, er det også gjerne store. Den vanlige oppfatningen er at de blir så sinte at de sprekker, men . Lemen er en smågnager som først og fremst livnærer seg av gress, starr. Døde lemen overfører en sykdom kalt tularemi.

Det er en myte at lemen sprekker av sinne, selv om de kan se sprengte ut der de ligger. Lemen har spesielle fargetegninger i gult, hvitt og svart. Mange tror at lemenet sprekker når det blir sint. Mange tror de er mus, men lemen er i familie med hamstere. Ikke fordi lemen er farlige, men de kan bli så stresset at de sprekker av sinne; . Kristine (14) filmet flere lemen i løpet av en skitur på påskefjellet.

Og kan hoggormen bite når du holder den i halen? Så frustrerte og sinte at dem til slutt sprekker. Bortsett fra at Lemenen holder seg på fjellet.