Lemen tilpasning

Lemen (Lemmus lemmus), også kalt lomhun tilhører gnagerne og hører hjemme i hamsterfamilien. Den er mest vanlig i fjellstrøk, men finnes i noen grad også . Lemen koser seg godt når det er kalde og snørike år. Tilpasninger hos arter i fjellet: fjellrev og fjellplanter.

Grunnen til at lemen kan eksplodere i antall på en unik måte, er at de kan yngle gjennom vinteren. Fordelen gjør det lille dyret sårbart for milde . Eksempel: lemen: spiser mose og gress og gjemmer seg i hull i jorda.

Angående tilpasning så er det slik (kort fortalt) at artene via . Skal se på biotiske og abiotiske faktorer og tilpasninger til dette hos. En planteeter som ser ut til å trives i snøleier med musøre er lemen. Hvilke dyr klarer å fange lemen under snøen? Hvilke forskjeller er det på rødrev og fjellrev?

Selv om fjellreven foretrekker lemen, er den en utpreget generalist som. Lemen og andre smågnagere er nøkkelarter i fjellet. Dyr og planter som lever i fjellet, har utviklet gode tilpasninger til det barske miljøet. Det er nok en tilpasning til det treløse habitatet, slik at sangen når lenger enn om man sitter på.

Da er det enten lemen eller fjellmarkmus som blir tallrike. Mange andre rovdyr i fjellet spiser også lemen og mus, og konkurransen mellom disse rovdyrene er stor. Den viktigste konkurrenten er rødreven, som både . Lemen lever siomsi med gråsidemusa, og det har vært forskjeller i de to.

Svalbard lever av forskjellig type dyr, mens fjellreven på fastlandet lever i hovedsak av lemen(smågnager). Migrasjon er en tilpasning der villrein og andre dyr flykte tundra vintre og søke mat. Noen rovdyr tilpasse seg lemen befolkningen , avl når lemen er rikelig, . Lemen og andre smågnagere, samt spissmus, røyskatt og snømus piler rundt i hulrom under snøen, hvor det faktisk sjelden blir mindre enn null . Noen av dem er så kresne at de foretrekker døde lemen.

Andre pattedyr har tilpasninger som gjør dem i stand til å leve i andre deler av verden; små. Lemen, 01–1 0–1 4– d. Reinen er et hjortedyr, men i motsetning til de andre hjortedyrene, har begge kjønn hos reinen gevir.