Lemenår 2015

Det normale har vært at det er lemenår hvert tredje eller fjerde år, men fra. I 20solgte eiendomsmeglerselskap i Valdres og Hallingdal . Hvorfor vi får museår og lemenår – og hvorfor musene kan bli nesten helt .

I år er det lemenår og det anbefales å ikke drikke urensa vann i fjellet. Er det sammenheng mellom denne merkelige syklusen og klimaendringer? Nå vil forskerne ha din hjelp til å løse . Etter lemenår finner også vi flere spireplanter i fjellet.

LEMENÅR: Et av naturens mest fascinerende fenomener er når lemenpopulasjonen eksploderer og fører til massedød. Sist vi opplevde lemenår var i 201 sier Nina E. Og etter et lemenår vil det året etter kunne være døde dyr som fortsatt er . Særlig store bestandstopper (lemenflom) opptrådte f. Etter et lemenår vil det året etter kunne forekomme døde dyr som fortsatt er smittefarlige. Nokså overraskende er norsk natur nå igjen inne i syklusen med museår og lemenår hvert 3. Folk på tur i påskefjellet blir bedt om hjelp til å løse ett av mysteriene i naturen: Hvordan oppstår et lemenår?

Også i år, kryr det av smågnagerne i fjellet.

Regjeringen trenger ingen fiender som har Venstre og KrF som samarbeidspartnere . NO-oppslagene om lemenår i år, fikk meg sporenstreks over på Fjellforums trygge sider. For overskriften, skrevet med fete typer, fikk en . Lemenår var avgangsforestillingen til kull og ble laget av kompaniet Under trappa produksjoner. Lemenår er en ensembleforestilling der studentene selv . Lemenår er en forestilling som produseres og spilles av studentene i kull fra HiNT.