Lineær og syklisk tidsforståelse

En kan tenke seg tiden som en kombinasjon av lineær og syklisk tidsforståelse ved å tegne en spiral som viser en viss fremdrift, fra den ene til . Syklisk tidsforståelse: Det vil si at man blir gjenfødt som en evig. Lineær tidsforståelse: Der starter tiden i et nullpunkt og utvikler seg langs en .

Lineært historiesyn, forestillingen om at historien har en begynnelse. Det motsatte er et syklisk historiesyn, der historien gjentar seg i et evig . Buddhismen har en syklisk tidsforståelse. Jødedommen har også en lineær tidsforståelse, men har ingen lære om verdens ende, paradis eller helvete.

Hinduismen og buddhismen derimot har en syklisk tidsoppfatning: her ligger . Den lineære tidsforståelsen og det sykliske kirkeåret Kristendommen har en lineær tidsforståelse. Historien begynner med skapelsen og ender . Dette kaller vi en lineær tidsoppfatning. I en syklisk tidsforståelse går verden under, for å så gjenoppstås gang på gang. Lineær tidsforståelse: Starter tiden og historien i et nullpunkt og utvikler seg langsomt mot et sluttpunkt. Det er en lineær tidsforståelse i islam, dvs.

Historiesyn: lineær eller syklisk tidsforståelse? Lover og regler som regulerer livsførselen, både som klare bud og etiske .

De fleste i vår del av verden, har en lineær tidsforståelse. De med mest utdannelse får lov til å leve i pakt med syklisk tidsforståelse i større grad enn de som . Har kristendommen lineær eller syklisk tidsforståelse? Hvilke to sakramenter er viktigst i kristendommen?

Syklisk tidsforståelse: Buddhismen – Hjulet sentralt – Lineær tidsforståelse: Kristendommen og Isla- Skapelsen – Begynnelsen – Dommedag . I vår norske kultur har vi det som kan kalles for en lineær tidsforståelse. Forholder man seg til syklisk ti planlegger man ikke for framtiden, . Isolert sett var tidsforløpet i mytene syklisk. Lars Nittves artikkel om Breiviks evne til å kombinere lineær og syklisk tidsforståelse. Han kaller de ulike tidsforståelsene for lineær ti syklisk tid og hendelses tid. Russell setter denne sykliske tidsforståelsen som en motsats til den jødiske lineære tidsforståelse.

Han argumenterer med at jødekristendommen fornekter . I dag ser vi tida lineært, noe som gjør at vi nok har en annen tidsforståelse. Den bør derfor forstås syklisk mer enn lineært. Den sykliske forståelsen av tida ser ut til å være svært gammel i Norden.