Lineær tidsoppfatning

I en lineær tidsoppfatning må vi se for oss tiden som en akse. Vi kan regne fremover og bakover på denne aksen. Dette kalles å ha en lineær tidsoppfatning.

Et uttrykk for dette kan være at ”tiden går framover”. For vestlige mennesker har dette de siste fem hundre årene vært . I religionene møter vi to forskjellige oppfatninger av tiden: jødedom, kristendom og islam har en lineær tidsoppfatning, et sted på denne linjen befinner hvert . Lineært historiesyn, forestillingen om at historien har en begynnelse (skapelsen), og at den skrider fremover mot et mål (dommedag) som .

Når man tenker seg om, gir verken den lineære eller den sykliske tidsoppfatningen en fullgod forklaring. Mens førstnevnte historieforståelse innebærer en tidsoppfatning der tiden. Mange innvandrere i senere tid har kristen bakgrunn, og utviklingen blant kristne er. Dette kaller vi en lineær tidsoppfatning. Har dere tenkt noen gang på at tid bare er et konsept som er innsnervet av.

Tid er et abstrakt begrep hovedsakelig benyttet som en betegnelse for hendelsers konstante bevegelse fra fortid til nåtid til fremtid. Med dagens tidsstrukturerte liv, med barnehage og skole som viktige bidragsytere, får barna imidlertid tidlig trening i å bygge opp en lineær tidsoppfatning, . Vi har to forskjellige oppfatning av tid innenfor virkelighetsoppfatning. Lineær tidsoppfatning betyr at livet består av en .

For moderne mennesker er tiden noe vi måler: Timer, minutter, sekunder. Virkeligheten omfatter alt som er i rom og tid Syklisk tidsoppfatning. Hendelsestid kan sees på som den rake motsetningen av lineær tidsoppfatning. I vår norske kultur har vi det som kan kalles for en lineær tidsforståelse. Det er fire punkt han gjerne vender tilbake til i Syvendedags-adventismen: den lineære tidsoppfatning, alle tings gjenopprettelse, helhetssynet på mennesket og . Denne oppfatninga av tid har vi fått frå den jødiske tidsoppfatninga, som er lineær.

Med lineær tidsoppfatning meiner eg at tida har ei byrjing og ein slutt, . Big Bang) er alle tuftet på en grunnleggende lineær tidsoppfatning med en begynnelse og en slutt. Aion (alltid) er tid som varer ubegrenset og verken har fortid eller fremtid. Han mente at tid er en av våre anskuelsesformer, mens ideen om lineær tid er en . GLEMMER TIDEN NÅR HAN SPILLER: – Jeg har ikke en lineær tidsoppfatning. Rekkefølgen ting skjer i betyr ikke så mye for meg, sier Tom . Nagarjunas behandling av tid ser vi også formuleringsmessige likheter. Her brukes ofte den lineære modellen for kommunikasjon (rett på sak).

Går fra en lineær tidsoppfatning til en syklisk livsoppfatning. Det er ingen forskjeller på hverdag og helg (Kine). Jødedommen har også en lineær tidsforståelse, men har ingen lære om.

Lineær og syklisk virkelighetsoppfatning. Dommedag er knyttet til en klassisk lineær tidsoppfatning hvor historieløpet er guddommelig forutbestemt.