Linje gjennom to punkter

En rett linje går gjennom punktene – , – og , 3. Vi antar at vi kjenner ett punkt på en rett linje og i tillegg kjenner vi. Likningen for en rett linje gjennom punktet x , y med stigningstall a er .

Når stigningstallet og ett punkt på linjen er kjent. Du får oppgitt at en rett linje har stigningstall a = og går gjennom punktet , – 3. Alle rette linjer i koordinatsystemer kan skrives som lineære funksjoner. Når vi tegner denne lager vi en linje som går gjennom alle punktene ( x , y ) som .

Hvordan finne likningen for en rett linje, gitt to punkter. Prøv å finne konstantleddet b med å bruke punktet. D Jeg sliter litt med en oppgave om rette linjer. A) Oppgaven sier: Finn likningen for en rett linje som går gjennom punktene (6) og (2). Den_rette_linjeBufretLignendeGrafen ser slik ut: Linje.

PNG Man observerer at grafen går gjennom punktet (2) på y aksen. Det betyr at når man beveger seg en enhet til . Stigningstallet for en linje gjennom to punkter er bestemt ved forholdet mellom økning og vannrett. En rett linje går gjennom punktet (2) og har stigningstall lik -2.

Finn likningen for linja ved å a) tegne b) regne” I videoen løser vi denne . En stråle kan bestemmes entydig av to punkter A og B der strålen starter i A og går gjennom B. Et punkt P på linjen i et generelt, affint rom kan da skrives som.