Livssynshumanisme historie

Viktige historiske hendelser i Human-Etisk Forbund. Humanisme er en tankeretning med dype røtter i historien. Humanisme kommer fra det latinske ordet humanus, og betyr menneskelig.

Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i. Livssynshumanismen eller human-etikken har også en historie i Skandinavia. En oppgave skrevet i KRL om livssynshumanisme. Mye av det vi i dag betegner som humanisme, har sitt utspring i antikken, i antikkens Hellas- og Romerriket.

Viktige hendelser i Livssynshumanismens historie. Et tidsskrift for allmenn livssynsdebatt, med vekt på problemstillinger som angår livssynshumanismen. Det er dette humanisme betyr: Ordet har en lang og mangslungen historie, men har sin rot i. Hvilke tre historiske perioder er særlig viktige som bakgrunn for den moderne humanismen?

Vi er simpelthen tilbøyelige til å frede en god historie, og noen av dem. Dette har heller ikke livssynshumanismen unngått, hvor rasjonell den . RLE – leveregler i verdensreligionene og livssynshumanismen – Duration:. Viktige hendelser i humanismens historie 500- tallet f.

Spesielt i Kina, Hellas og India Humanistiske ideer . Livssynshumanisme Notér i arbeidsbøkene deres Skriv ned ord dere er usikre på betydningen av. I dette opplegget skal elevene plassere historiske hendelser knyttet til de store verdensreligionene og livssynshumanismen på en tidslinje. Historie Presentere livssynets opprinnelse, hovedfaser, hovedretninger og sentrale representanter.

Hovedområdet dreier seg videre om livssynshumanismen i et historisk og aktuelt perspektiv. Kontinuitet og spenninger innenfor den globale humanismens . Gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til. I livssynshumanismen er det spesielt tre verdier som står i særstilling:. Fortelle om viktige historiske hendelser innenfor humanistisk livssyn; Si noe om . Greske, indiske og kinesiske filosofar diskuterte ivrig rett og gale Konfutse, Sokrates, Aristoteles, Buddha, osv.

Gjere rede for viktige hendingar i kristendommens historie frå reformasjonen til vår. Forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religionar og andre . Men, det er jo nettopp dette som er livssynshumanisme…. H: Hvis anledning: Les boka Historien om Pi, i forkant av filmen. Hovedområdet dreier seg videre om livssynshumanismen i et historisk og et aktuelt .