Lk06 kroppsøving

Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein. Kroppsøving skal medverke til at elevane opplever glede, meistring og . Rørslekultur i form av leik, idrett, dans og friluftsliv er ein del av .

Timetala er oppgjevne i einingar på minutt: BARNESTEGET 1. Norsk; Matematikk; Engelsk; Naturfag; Kroppsøving. Søketreffene oppdateres etterhvert som du skriver. Læreplanen i kroppsøving endres i forhold til endringsforslag som er gitt i.

Hva vet vi så om læreplan og vurdering etter innføringen av LK06? Grunnlaget for vurdering i faget i kroppsøving er endret: o. Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Det er mest relevant på høgare årssteg (LK 06). Fokuset ligger nå på hvilke kompetansemål elevene skal kunne etter endt utdanning.

Nøkkelord: kroppsøving, elevvurdering, læreplan, forskrift, vurderingsformer og. Vurdering og undervisning i kroppsøving etter Kunnskapsløftet. Kunnskapen om vurdering i kroppsøving før LKkjem frå master- og.

Faget kroppsøving kvalifiserer for lærerarbeid på trinn 5-i grunnskolen.

Læreplanen for Kunnskapsløftet, generell del (LK-06). Denne artikkelen retter fokus mot LKsom dreier seg om tilpasset opplæring for funksjonshemmede og kroppsøving/fysisk aktivitet i skolen. I Kunnskapsløftet (LK-06) er kroppsøving et gjennomgående fag.

Kompetente kroppsøvingslærere i alle skoleslag vil være et positivt og helt nødvendig bidrag . Gjennom presiseringer i ”Læringsplakaten” i LKskal. Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Tilknyttet: prosjektlederfor Institutt for idrett og kroppsøving (HH). Et sentralt mål i LKer at kroppsøving skal være et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil i et livslangt perspektiv.

Kandidater med stp krø skal velge en . Dermed er LKet forpliktede dokument for all undervisning og . Lareplaner/ PensuGenerell del og Fagplan for kroppsøving. Før kroppsøvingstimen ville jeg tatt utgangpunkt i et kompetansemål i LKog utarbeidet et konkret læringsmål for timen, og hvordan dette .