Lk06 matematikk

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04). MAT1-04/Hele/HovedomraaderBufretLignendeLæreplan i matematikk fellesfag. Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for.

Norsk; Matematikk; Engelsk; Naturfag; Kroppsøving. Søketreffene oppdateres etterhvert som du skriver. Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår.

Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å . I matematikk forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber å skape meining gjennom å lytte, tale og samtale om . Beklager, vi finner ikke siden du forsøkte å nå. Prøv søkefunksjonen eller kontakt oss hvis du mener dette er en feil. Rettleiinga til læreplana i matematikk er meint som ein støtte for skuleeigarar, skuleleiarar og lærarar i det lokale arbeidet med læreplana. Haslum skole har trinndelt Læreplanenes (LK06) kompetansemål på 2.

Matematikk i skolen er et begrep som brukes for å omtale undervisning av matematikk i grunnskolen og i videregående skoler, både som eget undervisningsfag . Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk i grunnskolen. Deling av læreplanene for fellesfag matematikk med egen eksamen i. Matematikk 1P; MAT10Matematikk 2P; MAT10Matematikk 1T . Lenker matematikk, matematikkundervisning og. Matematikksenteret – Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Lokal læreplan etter LK-ved Vardåsen skole. Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving . Innhaldsanalyse av læreverk i matematikk frå Log LK06. Faglærere på Matematikk (stp) er Lars Kristian Løkkevik og Signe Holm.