Lokalt opptak uia

Dette er en sjekkliste over viktige punkter og datoer hvis du søker i lokalt opptak. Søker du via Samordna opptak finner du informasjon om dette opptaket på .

Opptakskrav til de ulike master- og påbyggingsstudier er beskrevet på. Tidlig opptak; Særskilt vurdering; Utenlandsk videregående utdanning utenfor. Når du søker om opptak til studier ved Universitetet i Agder er du selv ansvarlig for at vi.

Jeg har sendt inn dokumentasjon til UiA tidligere/i et annet opptak.

UiT The Arctic University of Norway, AHO, Ansgar University College and Theological Seminary, Kristiania . UiA som førstevalg hos Samordna opptak, kommer 5. Forskrift om opptak til studier og emner ved UiA. Universitetet fastsetter frister for studier og emner med lokalt opptak. Leserne stilte spørsmål, eksperter fra UiA svarte. Hvis du har søkt på et studium direkte til UiA, for eksempel masterstudium eller andre påbygningsstudium(Lokalt opptak), så vil det variere når . I tillegg kommer søkere som får tilbud om studieplass i lokalt opptak, for eksempel . Universitetet i Agder (UiA) tilbyr høsten 20studiet ‘Skolebibliotekkunnskap 1’ (sp) og ‘Skolebibliotekkunnskap 3. Utenlandsk utdanning □ Jeg søker tidlig opptak: (Se pkt. ).

UiA har også vekst i søkertallet til lokalt opptak, slik at Universitetet totalt kommer ut med 53som har satt opp et studium ved UiA som sitt . UiA er et moderne universitet som holder til i både Kristiansand og Grimstad. Læresteder og studier i Samordna opptak 2015(neste studieoversikt åpner 1. februar 2016). HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfol se. UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen .