Lokomotivfører forbund

Baneservice for opprettelse av overenskomst for lokomotivførere i selskapet. Norsk_LokomotivmannsforbundBufretLignende5medlemmer, og er med det LOs tredje minste forbund. Et handlekraftig forbund med lokale medlemmer i ryggen.

Lokomotivførere på plass på protestmarkeringmarkering mot høyesterettsdommen i Holshipsaken. En lokomotivfører eller lokfører kjører tog. Lokomotivføreren fører toget i henhold til instruks og signaler, og det er togets ruter og ordrer som bestemmer når toget . Information om forbundet, medlemsservice, medlemstilbud og nyheder.

I 18opprettet lokomotivførere, fyrbøtere og lokomotivpussere i Drammen sin egen forening. En oversikt over hvilke forbund som er tilsluttet LO Stat. Uten enighet blir det streik blant lokomotivførere ansatt i NSB fra torsdag 21. SIER NEI: Avtroppende lokfører i Cargolink, Erik Røthe Klette, vil ikke være med.

Forbundet organiserer lokomotivførere tilknyttet selskaper som driver godstransport, sporvedlikehold og/eller kjøring av arbeidstog . Jeg ble selv godkjent som lokfører nylig, og kan anbefale yrket.