Lokomotivfører opptakskrav

Søkere som fyller det generelle opptakskravet tildeles rangeringspoeng slik:. Vil du se hvordan arbeidsdagen til en lokomotivfører arter seg? Du kan utdanne deg til lokomotivfører ved Norsk Jernbaneskole.

Du får både praktisk og teoretisk opplæring. En oversikt viser at NSB vil ha behov for over 3lokomotivførere som følge av at lokførere når pensjonsalder.

En lokfører har som jobb å føre tog for de forskjellige jernbaneselskapene på det nasjonale jernbanenettet. Lokomotivfører Når du utdanner deg til lokomotivfører kommer utdanningen skje vekselvis ved Norsk Jernbaneskole, i simulator og ute i. Lokomotivfører er et av de bedre betalte yrkene som ikke krever årevis med utdannelse. Husker det stod en artikkel i en avis om yrker som ikke krevde høyere . Har man interesse for å begynne som lokfører, så vil man sannsynligvis trives. NSB, er ikke jeg helt oppdatert på opptakskrav og læreplan.

For å starte på utdanningen til lokomotivfører må man ha fylt år. Videre kreves det at relevant videregående opplæring er gjennomført og . Eiendomsmeglerjobben er noe du er, ikke noe du har. Som lokfører jobber man til faste tider; du trenger ikke tenke på jobben . Utdanningen gir grunnlag for å søke arbeid som lokomotivfører, kategori B– kjøring av person og godstog, i jernbaneforetak i Norge. Selv om skolen ikke ansetter lokomotivførere, og dermed ikke har et arbeidsgiveransvar for studentene, legges denne forskriften til grunn ved . Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring for å kunne bli lokomotivførere. Etter endt utdanning kan lokomotivførerkandidaten søke om å bli . Lokførere kjører tog og ser til at det tekniske anlegget på toget fungerer som det skal.

Norsk jernbaneskole – Fagskoleutdanning for lokomotivfører har 1studenter. Norsk jernbaneskole, jernbanesektorens kompetansesenter, tilbyr fagskoleutdanning som lokomotivfører og grunnutdanning som trafikkstyrer. Hvis jeg skal bli lokomotivfører, da må jeg ha fagbrev i elektro.

Du kan les mer om opptakskrav til jernbaneskolen her. Man kan også ta etterutdanning og bli lokfører.