Lokomotivfører streik

Arbeidsmiljø: Risikoanalyse av jernbanereformen. Kravene-som-skal-stilles-til-lokomotivforere_-egner-seg-darli. Lokomotivførerstreiken er kraftig trappet opp. Lørdag hadde duene perrongen på Oslo S nesten for seg selv FOTO: Jan T. De streikende mener kompetanse er verdt å streike for. I Bergen, Trondheim og Kristiansand er det tatt ut en lokfører på hvert . Fredag er det streikemøte i lokførerforbundet, og det kan ramme tog til og fra Drammen onsdag i neste uke.

STREIKER: Lokfører i NSB Eirik Larson sto streikevakt på Oslo S fredag. Det er streik blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund noe . Norsk lokomotivmannforbund (NLF) at den pågående streiken mellom NSB og lokomotivførerne trappes opp. Kun én lokfører i Trondheim er tatt ut i streik og foreløpig er ingen avganger som berører trønderske stasjoner innstilt.

ALARDet er fare for togkaos på Østlandet, dersom det blir streik. Totalt er nå 1lokførere, hvorav 1av dem på Østlandet, i streik. Samfunnet rammes av streiker som i stadig mindre grad handler om lønn,.

Nå kan snart lokomotivførerne gå til streik på krav til opplæring og . STREIKER: Lokfører i NSB Eirik Larson står streikevakt på Oslo S fredag. I Bergen, Trondheim og Kristiansand er det tatt ut én lokfører på hvert ste . Lokomotivførere på plass på protestmarkeringmarkering mot høyesterettsdommen i . Det er streik blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund noe som i hovedsak. Lokomotivførerne i NSB har streiket i mer enn to uker. Britiske flyplasser risikerer å bli rammet av en 48-timers streik akkurat idet juletrafikken er på.

Etter mange timers mekling ble ledelsen enig med de streikende i . Lokomotivførernes streik rammer mange pendlere i vårt område. Vi støtter derfor Norsk Lokomotivmannsforbund som nå er i streik for å opprettholde kompetansenivået for lokomotivførere, sier Unio-leder .