Lokus stages 8

Produktet er gratis og tilgjengelig fra Min side når du har logget inn. Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også brukes . Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet samt digital utgave av læreboka og digital utgave av lærerveiledningen.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt .

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for.

Stages 8-er et moderne og komplett engelskverk for ungdomstrinnet som motiverer og begeistrer elevene. Elevnettstedet til Stages 8-inneholder et utvalg av oppgaver som er tett knyttet. Elevnettstedet er et supplement til lærebøkene og tilbys gratis på Lokus.

Pageturner 8–– lær å lese dobbelt så fort.