Lønn barne og ungdomsarbeider 2016

Tabell for garantilønn og tillegg for ansiennitet per 1. En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Yrke; Utdanning; Lønn; Intervjuer; Bedrifter og opplæringskontor; Lenker.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015/2016) Les mer om . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. Barne- og ungdomsarbeidere planlegger og gjennomfører ulike. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i. Protokoll Ny Hoved- og Hovedtariffavtale 20- 2018. I forbindelse med avlegging av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e). Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av minstelønn for fagarbeider.

Lønn; Lønnsrammer; Stillingsregister; Tariffoppgjør 2016; Utviklingsmuligheter; Lån; Forsikring; Pensjon.

I de to årene du er ute i jobb vil du gradvis stige i lønn, i følge denne. Jobber du som barnehageassistent er forventet gjennomsnittslønn. Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, 1. For barne- og ungdomsarbeidere var gjennomsnittslønna 0kroner. Jeg jobber i SFO som barne og ungdomsarbeider og har vel 342 . Lønn stillingskode 7517Barne- og ungdomsarbeider kr.

Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. I kommunen gir tariffavtalen automatisk lønn som fagarbeider. Du må ha et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.