Lønn bilmekaniker 2015

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015/2016) Les mer om hvor .

Deretter øker lønnen etterhvert som man nærmer seg å være ferdig utdannet. En bilmekaniker har en garantilønn på ca. Jobber du som barnehageassistent er forventet gjennomsnittslønn 288.

Tariffoppgjøret 20– Biloverenskomsten – lokale forhandlinger. I rammen vil også være de mulige lokale lønnstilleggene samt alle andre former for lønnsvekst i. Bilmekaniker, 412 225 202 10 3. Grieghallen i Bergen har denne uken huset Yrkeslabyrinten 2015. Selvfølgelig er lønn viktig, jeg må ha så jeg kan betale lån, regninger, mat og annet. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke.

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte. Fra juli 20til august 20skal jeg virke som chef for denne specialenhed i Nordøstgrønland. Hovedmodellen for fagopplæring er følgende: års opplæring i videregående skole (Vgog Vg2) PLUSS års læretid i bedrift med ca.