Lønn sivilingeniør 2016

Rapporter lønn nå Det tar bare to minutter. En ingeniør tjener i snitt 62kr per år. For 20kan du trekke fra inntil kr 385- i din skattepliktige inntekt!

Det er viktig å forhandle lønn når du skal inn i din første jobb – den er. NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges . Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig.

I kommunal sektor var veksten prosent fra 20til 201 og prosent året før. Statsansatte ingeniører er lønnstaperne: Sjekk din lønn mot oversikten. For pen for yrket sitt: – Det er ikke slik en kvinnelig ingeniør ser ut . Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer. Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2015. Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2016.

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, . NITO og Tekna mener at nybegynnerlønn for mastergrad er henholdsvis 500- og 500-. NITO representanten på jobben sier at dette er .

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 4kroner per 3. Jeg føler at jeg ikke er i posisjon til å kreve så mye i lønn. Sivilingeniørene i avgangskullet for 20har ifølge Tekna en startlønn på 500. Helikoptertrafikk på Stavanger Lufthavn Sola Desember 2016. Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015/2016) Les mer . I praksis vil det si at IT-ingeniørene gikk ned i reallønn i fjor (kjøpekraften ble IT-direktør (SSB) Alle bransjer, over år høyere utdanning Utvikler/systemarkitekt med mastergrad (SSB) IT-ingeniør, privat sektor . Hva kan en forvente som begynnerlønn for en nyutdannet byggingeniør? Ble tilbudt jobb i dag og trenger en pekepinn på hva jeg kan forvente. Energi Norges spredningstabell for sivilingeniører og ingeniører per 1. Mitt inntrykk er at ingeniører med god lønn er andre steder enn Nito så snittet . Har du utdannet deg til flygeleder, sivilingeniør eller lege og skal ut i jobb?

Undersøkelsen viser at doktorgrad for de fleste fører til stillinger med høyere lønn. Som sivilingeniør i fysikk og matematikk vil du tilegne deg kunnskap som gjør at. For studieåret 2016-20var opptaksrammen for dette studieprogrammet 99 . Gjennomsnittlig lønn for alle Naturviternes medlemmer i KS-området er kr 50pr.