Lydbok statped

Få godt utbytte av DAISY-lydbøker from Statped on Vimeo. En DAISY-lydbok er lest inn av en person eller ved hjelp av kunstig tale (talesyntese). Enkelte bøker har tekst i tillegg til tale, slik at du kan følge .

Utlån til funksjonshemmede gjør at Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er pålagt å avgrense hvem som kan få låne lydbøker. Lydbøker i DAISY-format kan spilles av på PC, Mac, mobil og nettbrett. Bestillingssystem for lydbøker, Grafikk: Husebylogo.

For å søke etter lydbøker for et klassetrinn, velger du klassetrinn i feltet under og klikker på knappen Søk.

I Norge produseres lydbøker for syns- og lesehemmede i et format som kalles. Lærebøker for grunnskolen og videregående skole produseres av Statped. Det er imidlertid noe paradoksalt med Statpeds organisering av tilbudet.

Elevene kan nemlig ikke låne lydbøker selv, men skoler og andre . Lydbøker og lydaviser er et godt alternativ for deg som sliter med å lese trykket tekst. Statped har ansvaret for produksjon og distribusjon av lydbøkene. Det betyr at Utdanningsdirektoratet krever at Statped må tjene ca.

Hensikten er å skape en internasjonal standard for lydbøker og for at ulike land. Inntil nylig fantes lydbøker bare på lydkassetter.

Du finner informasjon om lydfilene til Kosmos SF i lenken nedenfor. Sammen med Tambartun kompetansesenter og Statped Nord driver Huseby utstrakt. I tillegg har senteret nasjonalt ansvar for lydbøker til lesehemmede og . Tidslinjer VGpåbyggning, og Signatur Påbyggning som lydbok. Eneste jeg har funnet er Statpe som er utleie av disse vgs bøkene. Men hvorfor brukte jeg ikke retten min til å få skolebøkene på lydbok?

I motsetning til lydbøker på CD er derfor dette formatet egnet for navigasjon i oppslagsverk,. Det er Statped Vest som har ansvaret for skolelydbøker i Norge. Bestilling av lydbøker for skoleåret 2007/20kan skje fra og med mandag 21.