Master i teknologi

Med en mastergrad i Industriell teknologi og driftsledelse får du nettopp dette. TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi . Master i ledelse av teknologi (MLT) er et praktisk rettet studium som lar deg kombinere det beste fra to utdanninger.

Studieprogrammet gir i kandidater med en . Med master i teknologi kan du jobbe innenfor en rekke fagområder som for eksempel olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk . En master i teknologi/sivilingeniørutdanning skiller seg fra en ren vitenskapelig utdanning ved at utdanningen inneholder en viss bredde innen fag som økonomi . Mange institusjoner begynte da å bruke tittelen Master i teknologi/sivilingeniør på vitnemålene. Vil du gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige? Gradsnavn: Master i teknologi/sivilingeniør.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + SIVING. Delrapport for Master i teknologi (siv.ing). Alle universitet og høgskoler som har masterutdanning i teknologi ble bedt om å .