Master maskiningeniør ntnu

Vanlige oppgaver for en maskiningeniør er å designe, produsere, drifte og. NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger. Dette er et fem-årig sivilingeniørprogram ved NTNU i Trondheim.

Det er et bredt studie hvor du velger mellom fire studieretninger: (1) Energi-, prosess og . Søkere fra utenfor Norge/Norden, som dekker kravet til norsk og engelsk, kan søke til norskspråklige masterprogram. Sivilingeniørutdanning i Industriell kjemi og bioteknologi er en femårig utdannelse ved NTNU i Trondheim. Studieretninger kjemisk prosessteknologi, kjemi, .

Som maskiningeniør kreves det kunnskaper og ferdigheter i valg av riktige materialer, utforming av produktet, beregning av styrke, tilrettelegging for produksjon . Bachelorstudiet i ingeniørfag, maskin kvalifiserer deg for opptak til Master in Sustainable Manufacturing ved NTNU i Gjøvik, . Dette er et to-årig masterprogram i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Du kan velge mellom følgende studieretninger: (1) Bygg og anlegg, (2) . Studier/; Finn studieprogram/; Maskiningeniør (FTHINGMA)/; Studiets oppbygning/. Gjennom studiet ingeniør fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med. Som dataingeniør vil du være med på å forme framtiden. Alt fra siste nytt på mobilen og smarte klokker til intelligente biler og nettbutikker – det . Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier.

Masterprogram (- år); Undervist på engelsk. Sivilingeniørutdanningen i materialteknologi er en femårig utdannelse ved NTNU i Trondheim. Studiet gir kompetanse på områder som er viktige for Norge som . Det 2-årige masterstudiet Elektronikk hadde sitt siste opptak høsten 2016. Studieprogrammet avløses av en internasjonal 2-årig master, Electronic Systems . This master program is open to Norwegian and foreign students. Hva er forskjellen på å bli ingeniør på HiOA og NTNU?

Ingeniør – Bachelor HiOA, Master NTNU – posted in Annen utdanning: Er dette mulig? Hvis man først tar en bachelor i kjemiingeniør med bioteknologi eller ingeniør-fornybar energi, og deretter tar en master på år på NTNU f. I så fall skulle de ikke ansatt en sivilingeniør, men en ingeniør med bachelorgrad.