Matematikk funksjoner oppgaver

Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Et koordinatsystem består av to tallinjer som står vinkelrett på hverandre. BufretLignendeOppgavene tester forståelse mer enn regneferdigheter og tar for seg begge målene under.

Lineære funksjoner er på formen y = a x + b hvor a er funksjonens . Med noen få klikk velger du typer oppgaver og hva slags tall som skal brukes. Oppgave der man skal tegne grafen til en funksjonen, funksjonen til en graf eller . Bruk regneark når du løser disse oppgavene:.

Inngangsbilletten ble bestemt ut fra funksjonen: y = 15000/x. Har sett ulike variasjoner av oppgavene i ulike matematikkbøker. Kontroller svaret i oppgave c ved å løse likningen. I hvert av tilfellene nedenfor skal dere finne en formel for y som funksjon av x, og angi definisjon-.

Veiledning til læreplanen i matematikk i Kunnskapsløftet 2006. Her finnes både teori, oppgaver med løsningsforslag, nedlastbare og redigerbare filer, spill, . Virkelig matematikk Ganske avansert nettsted med oppgaver innen geometri,. Matematikkressurs v/UiA med animasjon av funksjoner og mye annet.