Menneskesyn i humanismen

Humanismen er tuftet på et verdisyn der troen på mennesket er det viktigste. Humanister tror at mennesket er i stand til å selv fatte gode, rasjonelle valg til beste . Humanismen er et demokratisk og etisk livssyn.

Dens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og like i . Når det gjelder menneskesynet i humanismen er det en ting som står i sentrumennesket! Mennesket har ikke verdigrunnlag i noe annet, . Naturalisme’ skal mer knyttes til den påvirkning naturvitenskapene har øvd på menneskesyn siden renessansen.

Naturalisme som litterær retning poengterte . Disse idealene er humanismen kjerneverdier, sammen med verdier som. Fire viktige kjennetegn ved menneskesynet i livssynshumanismen: . Fra Kristendommen, Jødedommen og Humanismens side. Ulike menneskesyn fra forskjellige retninger. Humanismen er en felles arv og et felles verdigrunnlag for samfunnet.

Humanisme har som et livssyn en virkelighetsoppfatning, et menneskesyn og en etikk. Humanismen er det mennesket som står i sentrum. Som sådan er humanismen en del av Opplysningens filosofi i det 17.

Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft . I Europa oppsto begrepet humanister i renessansen, eller mer spesifikt i Italia i. Det menneskesyn som dette prosjekt bygget på, ble et av grunnlagene for den .