Merkeregister fiskefartøy

Merkeregisteret må her altså metodisk sett brukes på samme måte som originalbøkene: Man må lete etter de opplysningene man vil finne. Registeret inneholder historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 19og fram til 2001. Registeret er digitalisert og gjort søkbart, men skulle det være dårlig .

Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD). Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret). Registeret inneholder teknisk informasjon om fartøy og opplysninger om .

Fartøy, fordelt etter lengde, byggeår, alder, hestekrefter, . Fiskeridirektoratet har ført et merkeregister for fiskebåter for hele landet, som. Merkeregister for fiskefartøy – frå protokoll til data. Merkeregistra over norske fiskefartøy tar til i 1920. I Lov om registrering og merking av fiskefartøy av 19vart . Fiskeridirektoratet er ansvarlig for føring av registret over norske fiskefartøy. Innføring i registeret er belagt med gebyr, og det må betales en . Fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter skal føres inn i et register over fiskefartøy (merkeregisteret).

Merkeregisteret – kjelde til opplysningar om fiskefartøy.

Kalvåg september 2014: Makrell-fiskebåtar til kai. Dei har merke på skutesidene, eitt på kvar side, . Tjenestebeskrivelse: Merkeregisteret er et register over merkepliktige norske fiskefartøy fra 19og frem til og med 2001. TV har i en rekke reportasjer og intervjuer fokusert på at fritidsbåter er blitt innført i Merkeregisteret for fiskefartøy.

Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Registrerte fiskefartøy fra Flekkerøy og omegn 1938. Båter registrert innen gamle Dverberg merkedistrikt. Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer . Fiskeridirektoratets merkeregister over fiskefartøy (fritidsfiske).

En person eller et foretak som driver fritidsfiske kan ikke omsette fangst for mer enn kr. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregister) § 12. Fiskeridirektoratets Merkeregister, samt fra våre egne.

Tabell 7: Fiskefartøy, Loa meter fordelt etter lengde og byggeår, . For fiskefartøy med største lengde under 1meter stilles det ikke krav til at. Norsk Ordinært Skipsregister som fiskefartøy. Tall hentet fra Fiskeridirektoratets Merkeregister.

Omtale: Kalvåg september 2014: Makrell-fiskebåtar til kai. Navn Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret). Registeret inneholder teknisk informasjon om fartøy og opplysninger om eierforhold. MB Tempo er i fylgje informasjon i Merkeregister for Volda bygd i Forlandsvåg i Sund i 1938.

Båten er ombygd i 19med forhøying og dekk . Men Hjelle har jobba seg gjennom heile merkeregisteret, og han har fått med seg det som er nødvendig.