Merkeregister for fiskebåter

Merkeregisteret må her altså metodisk sett brukes på samme måte som originalbøkene: Man må lete etter de opplysningene man vil finne. Registeret inneholder historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 19og fram til 2001. Registeret er digitalisert og gjort søkbart, men skulle det være dårlig .

Utlisting av fartøy- og eieropplysninger. Her kan du få listet ut informasjon om det enkelte fiskerfartøy registrert i dagens Merkeregister etter de spesifikasjoner . Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. Fiskeridirektoratet har ført et merkeregister for fiskebåter for hele landet, som starter i 1917.

Direktoratets arkiv ligger i Statsarkivet i Bergen, og inneholder også . Merkeregisterloven gir regler om føring av register for oppføring av alle merkepliktige fiske- og fangstfartøyer. Siden 19har det vært et merkeregister for alle fiskebåter i Norge. Det ble nesten årlig gitt ut egne bøker for alle registerte fiskebåter som var i dette registeret.

Merkeregister for fiskefartøy – frå protokoll til data. Merkeregistra over norske fiskefartøy tar til i 1920. I Lov om registrering og merking av fiskefartøy av 19vart . Fiskebåt med registreringsmerke R – – K, til kai i Kalvåg, 22.

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer tilleggene.

Båter registrert innen gamle Langenes merkedistrikt. Dette merkeregisteret inkluderer tilleggene. Båter registrert innen gamle Dverberg merkedistrikt.

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer . Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Blå skrift = endret siden forrige registrering. Blank linje = Båten er solgt ut av merkeområdet (Oddernes) eller båten er tatt ut av . Foreløpig lenke til det som er lagt inn på min hovedside RLA.

Startet nedenfor med å legge inn registeret som PDF filer. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregister) .