Monoteisme polyteisme panteisme

Panteisme er en metafysisk filosofi og religiøs lære som hevder at Gud er i alt og Alt er Gud. PolyteismeBufretLignendePolyteisme var den vanligste formen for religion i bronsealderen og jernalderen, opp til aksetiden og den gradvise utviklingen av monoteisme eller panteisme og . Innen monoteistiske religioner eksisterer bare én Gud.

Religioner som forutsetter at det finnes flere guder kalles polyteistiske. Hva slags gudssyn religionen har er også en viktig del av dens lære. Hinduismen er faktisk vanligvis både monoteistisk, polyteistisk og. Monoteisme, polyteisme og panteisme er bare de tre aller vanligste .

Derfor er det åpenbart at polyteisme er basert på falskhet. En panteisme som ved små endringer ble til henholdsvis monoteistiske og polyteistiske religioner. I noen religioner tror en at gud gjennomstrømmer hele virkeligheten, det omtales som panteisme. Buddhismen har ingen guder så er verken monoteistisk eller polyteistisk.

Forestillingen er kendt under betegnelsen panteisme, der kan oversættes som ‘Guds . Forklar begrepene: rite, mystikk, myte, dogme, panteisme, monoteisme og polyteisme. Rite: En handling knyttet til sin religion.