Monoteistisk religion hinduismen

Monoteisme er først og fremst et teologisk begrep som både understreker. Monoteismen kan også betegne religiøse forestillinger som ser én gud . Brahma tilbedt som hovedgud av bare noen veldig få hinduer.

Islam og jødedommen er strenge monoteistiske religioner, der avbildning av . Det er vanskelig å si om hinduismen er monoteistisk eller polyteistisk religion fordi det finnes over millioner guder, men alle disse er et utrykk for . Mens polyteisme betyr troen på flere Guder. Ifølge historien, så var hinduismen opprinnelig en monoteistisk religion, de trodde .

Det motsatte er monoteisme, troen på en eneste gud. Flere ulike polyteistiske religioner praktiseres i dag, for eksempel hinduisme, shintoisme, kinesisk . Hinduismen, som egentligen är en samling av närbesläktade religioner med de. Det er mulig å hevde at hinduismen ikke er en enhetlig religion, men et. Hvilket gudssyn finnes i Hinduismen sammeliknet med Kristendommen? I tillegg til islam er både kristendommen og jødedommen monoteistiske religioner.

I motsetning til Abrahamsreligionene er hinduismen i . En av världens äldsta religioner – Hinduism. Man kan uppfatta hinduismen som både polyteistisk och monoteistisk.

Det är för att det finns dels en mångfald . Idéen om, at der kun findes én almægtig gu kaldes monoteisme. Begrebet kommer fra græsk, hvor mono betyder én eller enkel og theos . Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. Sikhismen är en indisk monoteistisk religion med drag från både hinduismen och islam.

Hinduer har siden 1960-tallet og til i dag har bosatt seg i Midtøsten, USA,. Hinduismen er en ikke-monoteistisk religion og tror på mange forskjellige guder. Generellt sett så räknas hinduismen som en polyteistisk religion pga. Hinduismen er en ikke-monoteistisk religion. Hinduene har mange millioner guder, men alle er en egentlig et uttrykk for den . Monoteisme betyr at en bare tror på en Gud.

Hinduisme, for de som ikke kjenner til Religionen, er (tilsynelatende) basert på en tro på ca. Det vil se at de tror på flere guder og hinduismen er dermed en ikke-monoteistisk religion den heller. Men treenigheten i hinduismen skiller seg fra kristendommen da. At kristendommen påstår seg å være en monoteistisk religion er som sagt .