Morselskapsgaranti

Ved en morselskapsgaranti innestår et morselskap for de forpliktelser som påhviler et annet konsernselskap, typisk et datterselskap. Selskap som innehar utvinningstillatelse på norsk sokkel og som er del av et konsern plikter å oversende Olje- og energidepartementet en . Denne garantien er gitt den x av firma x (heretter kalt Moderselskapet) til . Denne garantien er gitt den XXXXXX (heretter kalt Morselskapet) til Forsvaret ved FLO. For at en morselskapsgaranti skal ha noen verdi, må morselskapet være kredittverdig. Greier ikke datterselskapet å innfri forpliktelsen, hjelper det lite med en . For internprisingsformål må det da avgjøres om det fore-. En del leietakere vil ønske at morselskapet eller et annet konsernselskap er garantist (morselskapsgaranti eller konserngaranti).

Denne garantien er gitt av firma (heretter kalt Morselskapet) org. Ved utstedelse av morselskapsgaranti, skal garantien stilles fra konsernspiss (høyeste juridisk enhet i konsern). Sleipner (og Snøhvit) stillet en morselskapsgaranti som dekker forpliktelser og mulig ansvar i forbindelse med petroleumsvirksomheten, jf, . For nystartede selskaper, selskaper med for dårlig rating, eller foretak som ikke blir kredittvurdert, kan det i stedet inngis morselskapsgarantier, . Betalingsgaranti kreves ofte i form av bankgaranti, morselskapsgaranti eller garanti fra annet likvid konsernselskap. Morselskapsgarantier behov og hovedproblemer. Dette kan slå dramatisk ut for mange konserner der morselskapsgaranti er et ordinært ledd i konsernfinansieringen.

Read the latest magazines about Morselskapsgaranti and discover magazines on Yumpu. Nedsalget er et resultat av et krav fra Olje- og Energidepartementet om at Aker skal stille morselskapsgaranti for Det norske for å eie over i selskapet. Det vil også ha betydning dersom man ønsker opplåning i morselskapet. Lønnskostnader og aksjebasert avlønning i konsernregnskapet.

Schibsted ASA har i tillegg stilt morselskapsgaranti for vesentlige leieforhold. Utleier bør i så tilfelle kreve at garantien stilles av konsernspissen, som ikke nødvendigvis. Foruten å tillate andre typer oljeselskap enn de stor multinasjonale gigantene . Bygger gjennomgående på garantibeløp før skatt. Morselskapsgaranti aksepteres ofte gitt at morselskapet tilfredsstiller (og opprettholder) visse krav til . Det stilles videre enkelte finansielle krav for å få skipe gass i transportsystemet fra norsk sokkel.

Et av disse alternativene er en morselskapsgaranti. Nedsalget er et resultat av et krav fra Olje- og Energidepartementet om at Aker skal stille morselskapsgaranti for Det norske for å eie over 50 . Dokumentet inneholder en morselskapsgaranti for NICS Operatørkontor slik at tjenestene under denne avtale sikres i Nets-konsernet. Hovedregel: Morselskapsgaranti og forsikring dekker uforutsette hendelser.

Særlige tilfeller fordrer spesifikke krav.