Når er 2 inntaket til vgs 2016

Må jeg sette opp alternative ønsker når jeg søker videregående trinn (Vg1)? Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. I tiden etter andre inntak vil søkerne som enda ikke har fått tilbud bli.

Fikk ikke tilbud i første inntaket når får jeg vite hvor jeg har kommet inn? Les meir om korleis du kan søke på ein av dei vidaregåande skulane våre. Dersom du har oppgitt et mobiltelefonnummer vil du motta en SMS når inntaket er klart, ellers vil du få . Videregående opplæring gis vanligvis som år i skole eller som år i skole og år i bedrift.

Inntak til videregående skole i Akershus og resten av landet administreres gjennom nettstedet . Oversikt over poenggrenser til videregående skoler i Oslo. Håndbok overgang grunnskole-vgs Ofte stilte spørsmål Beregne avstand mellom hjem og skole Flytte til Sør-Trøndelag Regionsamlinger høst 20nb. Du kan søke igjen når det åpnes for å søke ledige studieplasser i juli. Du kan laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis som avsluttes våren 20senest 1. Ja, hvis det står i søknaden din at du har fått tilleggspoeng for. Hvis du ikke har elektronisk vitnemål fra videregående skole, må du . Her finner du informasjon om frister til inntak til videregående opplæring og andre viktige datoer.

Søknadsfrist for inntak skole og læreplass.

Les også Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud. Inntak til videregående opplæring skoleåret 20- 2016. Velkommen til VIGO – nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller . Denne siden handler generelt om inntak, og er delt inn i tre:. Når du fullfører Vger du også ferdig med det obligatoriske fremmedspråket.

Kunnskapsløftet at du på ta fremmedspråk nivå 1+over totalt tre år på videregående skole. Dersom søkeren blir tatt opp, får han eller hun tilsendt kontrakt og giro for betaling av forskuddet (2/av årsprisen). Når kontrakten er undertegnet og forskuddet . Når du skal svare på om du tar imot skoleplass og ventelisteplass, finnes. Søkere som ønsker å søke inntak på pedagogisk, sosialt eller medisinsk grunnlag, krysser av for ”Særskilt inntak”.

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring i Hedmark er nå ferdig. Resultatet fra neste inntaksrunde (2. inntak) vil være klart rundt 9. Tilsvarende sendes det ut melding etter at 2. Det blir da gitt melding om at søker må logge seg på . Søknad til vidaregåande opplæring skuleåret 2015-2016. Melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak; 16. Forskrift om inntak til videregående opplæring, Sør-Trøndelag. Søknad kan bare innvilges når det foreligger dokumenterte . Første inntaket for videregående skole i Troms er klart.

Inntakskontorene administrerer søknader til videregående opplæring. Inntakskontorene svarer også på andre spørsmål rundt inntak.