Når er 2 inntaket til vgs

I juli er førsteinntaket til videregående skole klart. Det er eventuelle ledige plasser som nå fylles opp. Må jeg sette opp alternative ønsker når jeg søker videregående trinn (Vg1)?

I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til. Skole og leksehjelp: Når får vi svar på søknad 2. Løst] Videregående skole venteplass – Annen utdanninginnlegg6. Hjelp haster, skjønner ikke helt inntaket til vgs.

NO/utdanning/vgs/soknad-og-inntak/BufretLes meir om korleis du kan søke på ein av dei vidaregåande skulane våre. I tiden etter andre inntak vil søkerne som enda ikke har fått tilbud bli. Fikk ikke tilbud i første inntaket når får jeg vite hvor jeg har kommet inn?

Vgmusikk, dans og drama; Vgidrettsfag med ferdighetsbasert inntak. Dersom du har oppgitt et mobiltelefonnummer vil du motta en SMS når inntaket er klart, ellers vil du få svarbrev i posten. Videregående opplæring gis vanligvis som år i skole eller som år i skole og år.

Inntak til videregående skole i Akershus og resten av landet administreres . Gjennomsnittlig inntakspoengsum forteller noe om skolens elevgrunnlag, mens nedre poenggrense for inntak forteller hvilken poengsum søkeren måtte ha for å . Skjema til bruk ved søknad om individuell behandling Håndbok overgang grunnskole-vgs Ofte stilte spørsmål Beregne avstand mellom hjem og skole Flytte til . Denne siden handler generelt om inntak, og er delt inn i tre:. Når du fullfører Vger du også ferdig med det obligatoriske fremmedspråket. Kunnskapsløftet at du på ta fremmedspråk nivå 1+over totalt tre år på videregående skole.

Les også Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud. Søknadsfrist for inntak skole og læreplass. Frist for å svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass – andre inntak.

Frister for å søke inntak til videregående opplæring i Østfold: 1. Dersom søkeren blir tatt opp, får han eller hun tilsendt kontrakt og giro for betaling av forskuddet (2/av årsprisen). Når kontrakten er undertegnet og forskuddet . Andre inntak er nå kjørt, og du kan sjekke på vigo. Skjetlein videregående skole – offisiell side.