Når er det lemenår

Lemenbestanden når ikke alltid så store topper at det blir et merkbart lemenår. Ved høye tettheter endrer dyrene atferd og blir mer aggressive . Tre år etter forrige lemenår er det er mye lemen fra Nordland og. Det blir altså fort mange lemen når det er lemenår, og de er viktig mat for . Men når det først blir lemenår, skjer bestandveksten mye raskere enn hos mus. Vi har funnet at lemen plutselig kan opptre i svære antall fordi . Når vi hvert tredje eller fjerde år får museår og lemenår i Sør-Norge, er det da et økologisk system som styres mest av predatorene på toppen av næringskjeden .

Det normale har vært at det er lemenår hvert tredje eller fjerde år, men. Men husk at du ikke trenger å være hysterisk forsiktig når naturen er . I såkalte lemenår, når bestanden er spesielt stor, kan imidlertid lemen også. Finnmark i 20hadde det ikke vært lemenår siden 1978. Lemen koser seg godt når det er kalde og snørike år.

Ny forskning viser at vi får lemenår fordi dyret yngler under snøen. I år var det lemenår, og store deler av den norske fjellheimen svømte over av små gule. Hva er det som skjer med naturen når det er lemenår?

Det er nær sammenheng mellom lemenår og gode rypeår.

Det foreligger en tilfeldighet når Lemenår oppstår, og det kan like gjerne oppstå . Lemen blir hissige og eksponerer seg mye når det er mange av. De vet heller ikke hvorfor store mengder av dyrene dør når det er lemenår. Et lemenår er et år med stor forekomst av lemen. Flest opplever at vannet fryser når det går fra kaldvær til mildvær.

Dere kan legge til kai her når som helst for å koble av, få ferske forsyninger eller kanskje som våre allierte for å . Lemen finnes vel hovedsaklig i fjellterreng. Vet ikke om det er lemenår i år, men mye tyder på det ettersom småvilt . Hvordan et lemenår oppstår, og om det er sammenheng mellom lemenår og endringer i. Når det er lemenår kan det derimot kry av dem. Er det noen her som kan fortelle meg litt om når det er lemenår, hva som gjør at det blir lemenår, når på året er det størst mulighet for å treffe . Man har vel ikke funnet ut helt hvorfor lemenår oppstår, eller hvorfor de uteblir . SIRDAL: Rypejakten har vart i dager, men enda har ikke jakten i det store Njardarheiområdet kommet i gang. Det er bare tull, og det nærmeste vi kan komme et slikt fenomen, er at mange lemen drukner i forskjellig vann og bekker på fjellet når det er lemenår.

Store mengder med lemen dør riktignok i lemenår. Eller lemenår som det kalles når forholdene er optimale for lemenene. Mange har hørt at lemen kan bli så sint at de kan sprekke, og at lemen begår masseselvmord når det er lemenår og lite mat for de små .