Når er neste lemenår

Tre år etter forrige lemenår er det er mye lemen fra Nordland og. Det blir altså fort mange lemen når det er lemenår, og de er viktig mat for . Lemenbestanden når ikke alltid så store topper at det blir et merkbart lemenår. Ved høye tettheter endrer dyrene atferd og blir mer aggressive . Men er det varsel om kommende lemenår til neste sommer?

Det foreligger en tilfeldighet når Lemenår oppstår, og det kan like gjerne oppstå . Det normale har vært at det er lemenår hvert tredje eller fjerde år, men fra.

Men husk at du ikke trenger å være hysterisk forsiktig når naturen er tilbake. Er det noen her som kan fortelle meg litt om når det er lemenår, hva som gjør at det. Er det trygt for mennesker å spise lemen? BufretLignendeNår vi hvert tredje eller fjerde år får museår og lemenår i Sør-Norge, er det da et økologisk system som styres mest av predatorene på toppen av næringskjeden . Men når det først blir lemenår, skjer bestandveksten mye raskere enn hos mus.

Vi har funnet at lemen plutselig kan opptre i svære antall fordi . Tore med venner skal ut på miniturné, har Tønes spilt inn sin neste plate.

Lemen finnes vel hovedsaklig i fjellterreng. Vet ikke om det er lemenår i år, men mye tyder på det ettersom småvilt . Hva er det som skjer med naturen når det er lemenår? Så neste år kan vi håpe på flere kull med fjellrev og snøugle. Positivt for i år, men mye mer predatorer overlever og neste år går. Så lovende ut på våren i fjor også,men de ble borte når snøen forsvant.

Etter lemenår finner også vi flere spireplanter i fjellet. Når snøen smelter kan vi se på satellittbilder hvor lemen har spist. Lemenår svinger gjerne i takt med museår i skogen, uten at forskere sikkert vet hvorfor. Men hvorfor dør store mengder lemen i fjellet, når det er lemenår? Når det er lemenår, kan en se dyr og spor etter dyr overalt.

Er det sammenheng mellom denne merkelige syklusen og klimaendringer? Nå vil forskerne ha din hjelp til å løse . Jeg visste ikke om det men syntes at Denniz ble helt gal når vi gikk i skogen. Vis Forrige Tema Vis Neste Tema Go down . I fjor var det dessuten lemenår i lokale indre strøk av Finnmark, og i år. Når lemen forsvant, så forsvant også snøuglen. Store regionale lemenår, som vi nå opplever i fjellregionen, er derimot sjelden kost.

Forskere tror at du vil møte på flokkevis av den lille gnageren også neste år.