Når får man svar på skoleplass videregående

Hei, jeg skal begynne på videregående til høsten og lurer derfor på når man tidligst kan få svar på hvordan skole man har kommet inn på? Når får man vite om man er rykket opp på ventelisten eller er kommet inn på skolen som. Når får jeg svar på om jeg har fått tidlig opptak?

Hvis du ikke har elektronisk vitnemål fra videregående skole, må du. Utdanningsdirektoratet har informasjon om hvordan man klager på sensur på eksamenskarakteren. Må jeg sette opp alternative ønsker når jeg søker videregående trinn (Vg1)?

Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post).

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen. Du må søke om plass i videregående skole, les mer nedenfor.

Du får brev med PIN-koder i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere). Se avsnittet Frammøte første skoledag i artikkelen Tap av skoleplass. Fikk ikke tilbud i første inntaket når får jeg vite hvor jeg har kommet inn? Svar: Du må møte ved den skolen du har fått tilbud om skoleplass.

I disse dager får du svar på SMS og e-post med beskjed om hvor du er tilbudt skoleplass. Ungdommen min fikk sms i går, og har alt takket ja til skoleplassen. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene som blir. Søkere som ikke får innvilget overflytting kan søke ordinært opptak gjennom Samordna opptak.

Er det sannsynlig at jeg får tilbud om studieplass når jeg har xx poeng . Frist for søknad om reservert skoleplass. SMS når inntaket er klart, ellers vil du få svarbrev i posten. Du vil motta SMS eller svarbrev bare dersom du får tilbud om ny plass. Inntak til videregående skole i Akershus og resten av landet administreres gjennom nettstedet. Det er også i VIGO at du får svar om inntak.

Jeg har søkt på plass og lurer på når man får svar i posten. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om hvordan du søker skoleplass og generelt om. Vi supplerer inntaket så lenge vi har ledige skoleplasser. Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år.

Og det verste er at når man skal søke på lån/stipend må man ha fått bekreftelse på skoleplass. Søkere fra ungdomsskoler under Egill Danielsens Stiftelse får tilleggspoeng. Når kontrakten er undertegnet og forskuddet er betalt er avtalen bindende.

Man kan påregne svar på førsteinntaket til Vginnen 1. Søknadsfristen til videregående skole og formidling av læreplass er alltid 1. Voksne (fra det året man fyller år) kan søke voksenopplæring. Noen svar kan du finne blant ofte stilte spørsmål og svar. Hvilke karakterer er det jeg konkurrerer med når jeg søker skoleplass?

Du må også svare ja eller nei til om du vil står på venteliste til.