Narkotiske stoffer liste

LISTE OVER NARKOTISKE STOFFER (oesl IKKE ALKOHOL). Cannabis Amfeta mjn, Kokain Opiater Hailusinogener Løsemidler GHB og øvrige sentralstlrn.

Cannabis Amfetamin, Kokain Opiater Hailusinogener Løsemidler GHB og øvrige sentralstlm. De har gjennomført en rangering av forskjellige narkotiske stoffer. Narkotikaforskriften fører opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Nyutviklete narkotiske stoffer som tilhører stoffgruppene havner automatisk på listen over .

I følge det medisinke tidskriftet The Lancet er disse stoffene farligst sett ut i fra et rent helseperspektiv, men. Narkotika (latinsk flertall av narkotikum) er et begrep som i dagligtale blir brukt om en. Heftet gir faktainformasjon om narkotiske stoffer, og omtaler: framstilling; bruksmåter; virkninger; risiko for skader; fare for avhengighet . Toll- og avgiftsdirektoratet har oppført ti nye narkotiske stoffer på listen over stoffer det er forbudt å innføre til landet.

Alkohol har størst skadepotensial av mange stoffer. Det bemerkes derfor at denne listen er forenklet. Stoffene på denne listen er ikke på dopinglisten, men WADA ønsker å følge med . Se informasjon om ulike typer narkotika, som ecstasy, hasj, amfetamin m. Veiledende liste over frø av planter som inneholder narkotiske stoffer som det ikke er lov å innføre eller omsette i Norge.

Det finnes flere typer narkotiske stoffer, og alt som står i Narkotikalisten innholder narkotiske stoffer. Men de mest vanlige kan du lese om i artikkelen som er . Det er hasj som er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og andre populære rusmidler er f. I Norge er det innført ”promillegrenser” for narkotiske stoffer og medisiner, hvor. Den fullstendige listen over de narkotiske stoffene og legemidlene finner . I Noreg er det i tillegg nokre andre stoff som er regulerte som narkotika.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Liste av narkotiske smertestillende medikamenter. Spiss fleinsopp er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer.

Soppene Psilocybe cubensis (cubafleinsopp) og Panaeolus . Lister opp narkotika fra til der er mest farlig og er minst farlig. Hadde Alkohol og tobakk blitt introdusert idag, så hadde de to stoffene blitt forbudt med .