Nelfo tariff 2016

Vår landsforening er part i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) og Overenskomst for Heisfaget. Her finner du informasjon om Tariffoppgjøret 2016. Arbeidslivpolitikk/Arbeidsvilkar1/Tariff-/Tariffoppgjoret-2016/BufretUnder finner du aktuell linformasjon i forbindelse med tarikkoppgjøret 20Aktuelle.

Her finner du informasjon om de tarifforhandlingene i 20hvor EL og IT Forbundet er part. Logg deg inn på Min side for å finne hvilken tariffavtale du har. Landsoverenskomsten for elektrofagene (Nelfo). Denne overenskomsten trer i kraft fra og med 01. Avtalen kan revideres i tariffperioden, men det forutsetter enighet for å kunne.

Partene kan når som helst anmode (EL og IT Forbundet og Nelfo) om . Lønnsstatistikk LOK per april 20Hedmark og Oppland. Det ble enighet mellom Nelfo og EL og IT Forbundet 29. Tariff 2016: Enighet om ny overenskomst for elektrofagene. NELFOs overordnede mål er å fremme medlemmenes interesser og gjøre det lettere å. Juridisk hjelp i tariffspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, lønnssystemer, . Overenskomst for Heisfaget 20- 20kan du laste ned her.

Det vises til Tariffnemndas brev datert 30. Nelfo ønsker som tariffpart i Landsoverenskomsten for Elektrofag å avgi en . Usikker på hvilke bedrifter som har tariffavtale? Energientreprenørene har samlet seg i interesseorganisasjonen Nelfo for å kunne bidra til utvikling av et. Statkraft oppnådde i tredje kvartal 20et underliggende driftsresultat før avskrivninger.

Tariff-festing av urimelige ordninger blir feil. Til stede fra Nelfo Til stede fra EL og IT Forbundet. Landsoverenskomst for elektrofag mellom EL og IT og Nelfo.

Foreninga er en av mange som kan juble over nye tariffavtaler i 2016. Er det noen som btw klarer å finne minstelønn osv etter tariffen for elektrikere? Prøvde og nelfo sine sider, men fant . Administrerende direktør Wilhelm Andersen i NELFO fulgte opp hetsen 13.

Allmenngjøring av gjeldende tariffavtale for heisfaget kan være et aktuelt virkemiddel for å oppnå dette”.