Nito lønn

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! Med en oppdatert lønnsstatistikk fra NITO har du et sterkere forhandlingskort når det forhandles om din lønn. Lønn 2016: – Skal ha vår del av verdiskapingen.

Tre av fire ingeniører sier nei til null. Bildet er ikke så dystert som noen industriledere skal ha . Nå har også Nito offentliggjort lønnsstatistikken for offentlig sektor i 201 og det er liten tvil om hvem som kommer dårligst ut av fjoråret. Nito benytter følgende lønnsbegrep i statistikken: Fastlønn/grunnlønn og faste tillegg per måned.

Fagforeningen Nitos medlemmer i privat sektor hadde fra 20til 20en gjennomsnittlig lønnnsvekst på prosent. NITO arbeider for å forbedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet gjennomføres via forhandlinger sentralt og lokalt av et korps med kvalifiserte.

Jeg synes jeg har dårlig lønn i forhold til kompetansen min, sier Rita von der Fehr, bioingeniør og hovedtillitsvalgt for NITO på Oslo Universitetssykehus. Dette følger mønsteret til lønnsutviklingen i Nito generelt, og kan tyde på at . NITO og Tekna mener at nybegynnerlønn for mastergrad er. Nyutdannede kvinnelige ingeniører tjener bare prosent av lønnen til nyutdannede mannlige ingeniører. Det bekymrer Kari Elisabeth Merøe Lier, . Naturviterne, Tekna, NITO, Siviløkonomene og Samfunnsviterne gir råd til.

Bestemmer du deg for at det er riktig å forhandle om lønn, må du . Denne Overenskomst gjøres etter krav fra NITO eller Virke gjeldende for medlemmer av NITO for de i. Akademikerne forhandler sentralt på vegne av Nito, og det er dermed. Om du ennå ikke har registrert din lønn på NITO sin lønnstatistikk, kan . NITO lanserte i går sin app for smarttelefoner. En av de viktigste funksjonene er Lønnskalkulatoren – med lønnsdata fra over 0medlemmer.

Mens NHO legger føringer om moderasjon, ber NITO norske ingeniører utnytte sin sterke posisjon på . En ingeniørstudent deler sine tanker om likelønn. Da jeg var liten, ville jeg være en av de tøffe damene mamma snakket om. Hvordan har det seg at man fortsatt ikke baserer lønn ene og alene på kompetanse, uavhengig av kjønn? I siste eksemplar av NITO Refleks kan man lese at . Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø. Nyutdannede kvinnelige ingeniører får lavere lønn enn mannlige.

For dager siden – Det svir for mange, men vi er med på spleiselaget for å overleve, sier Roar Mathisen i NITO Hordaland til Bergens Tidende. Når de går ut i arbeidslivet får de nettopp det – lavere lønn enn menn. Det blir en selvoppfyllende profeti, sier Nitos visepresident Trude . NITO Inntektssikring kan kjøpes av deg mellom og år.

Den kan gi en månedlig utbetaling ved arbeidsløshet, permittering eller sykefravær i måneder . Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) ble stiftet i 193 da med navnet. For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den videre lønnsutvikling i arbeidsforholdet . Når NITO forhandler lønn for organiserte ansatte, så snakker de ikke spesielt for Kari eller Per.

Vi forhandler da på vegne av alle om en . Tekna og Nito – frem mot mål midt i juni 2016. Separate forhandlinger med Tekna og Nito.