Nito lønnsstatistikk 2015

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! Det er viktig å forhandle lønn når du skal inn i din første jobb – den er førende for din lønnsutvikling. Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?

Nominell lønnsøkning og reallønnsøkning for Nito-medlemmer i privat sektor fra 2011-2015. Nito-medlemmene hadde altså en lønnsvekst på prosent i 2014. Nå har også Nito offentliggjort lønnsstatistikken for offentlig sektor i 201 og det er liten tvil om hvem som kommer dårligst ut av fjoråret.

Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med.

I kommunal sektor var veksten prosent fra 20til 201 og prosent året før. Med utgangspunkt i Nitos lønnsstatistikk for privat sektor ser vi at lønnsveksten fra. Lønnsveksten for Nitos IT-ansatte fra oktober 20til 2015. Kapittel har fått et lønnsoppgjør på i 2015.

Hovedtariffavtalen (lønn, ferie, arbeidsti pensjon, osv). NITO og Tekna mener at nybegynnerlønn for mastergrad er. Nå viser Nitos lønnsstatistikk for 20at lønnsforskjellene lever opp til studentenes forventninger. Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte.

Statens lønnstrinn 20Lønn og frynsegoder.

NITO har ikke publisert slikeestimater etter 2015. Partene er enige om at NITOs lønnsstatistikk vil være et av flere relevante . Fag i praksis: Urinundersøkelser i 2015: Fortsatt aktuelt med mikroskopi. NITO forhandler lønn lokalt, og det kan være. Med utgangspunkt i Nitos lønnsstatistikk for privat sektor ser vi at. Fra oktober 20til oktober 20økte den med skarve prosent.

Oversikt over videreutdanningstilbud hos NITO. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015/2016) Les mer om hvor denne . Tekst: Omar Samy Gamal, Leder NITO Studentene.

NITOs lønnsstatistikk viser at begynnerlønnen i kommunen mange . NITO prosent og Det Norske Maskinistforbund prosent.